נותנים חיים
קרן תלי
על אודות | צרו קשר | דף בית
מידע ונתונים

נתונים על תרומת אברים והשתלתם*

* הנתונים על פי המרכז הלאומי להשתלות, נכונים ל־1 בינואר בכל שנה.

המרכז הלאומי להשתלות מרכז את נושא תרומת והשתלת איברים בישראל. בסוף כל שנה אזרחית מפרסם המרכז הלאומי להשתלות דוח על מספרי התורמים, המושתלים והממתינים להשתלה בישראל.
שנת 2011 הייתה שנת שיא במספר המשפחות שהסכימו לתרום איברים – 89 משפחות הסכימו לתרום ונתנו חיים ל־261 חולים. כמו כן, נרשמה עליה של 64% בהשתלות מתורמים חיים, ובפעם הראשונה נרשמה ירידה במספר הממתינים להשתלה! שיא נוסף נרשם בשנת 2011 – 70,000 איש חתמו על כרטיס תורם (כרטיס אדי).
 

תרומות איברים

89 מתוך 162 המשפחות שאצל יקירם נקבע מוות מוחי נשימתי נענו לפניה לתרום איברים, כלומר 55% מהמשפחות! 
מדובר במספר הגבוה ביותר של תורמים מאז הקמת המרכז הלאומי להשתלות.


 

 

השתלות

הסכמה להשתלות ורשימת ממתינים384 ניתוחי השתלות נערכו בשנת 2011, מתורמים נפטרים ומתורמים חיים. זהו מספר ההשתלות הגבוה ביותר מאז הקמת המרכז הלאומי להשתלות.
השתלות מתורמים נפטרים: הושתלו 312 איברים ב־261 חולים (מספר האיברים והחולים אינו שווה בשל השתלות משולבות, כמו כליה ולבלב, לב וריאות וכד').
 

 

 

השתלות כליה:

השתלות כליה בישראל לפי שניםהשתלות מתורמים חיים
בשנת 2011 נערכו 117 השתלות כליה מתורמים חיים – עלייה של 64% במספר ההשתלות. מתוך 117 ההשתלות 88 השתלות היו מתרומה של בני משפחה מדרגה ראשונה, ו־29 השתלות מתרומה של קרובים בקרבה מדרגה שלישית, של חברים או של תורמים אלטרואיסטים.
השתלות כליה מנפטרים
בשנת 2011 נערכו 123 ניתוחי השתלת כליה (כולל השתלות משולבות של כליה ולבלב, כבד כליה). זהו המספר הגבוה ביותר זה שנים.

 

השתלות כבד 

בשנת 2011 נערכו 69 ניתוחי השתלת כבד (כולל השתלות משולבות של כבד וכליה והשתלות של אונת כבד(. זהו המספר הגבוה ביותר זה שנים.

 

 

 

 

 

השתלות ריאה

בשנת 2011 נערכו 59 ניתוחי השתלת ריאה (כולל השתלות משולבות של שתי ריאות, ושל לב וריאות). זהו המספר הגבוה ביותר זה שנים.
 

 

 

 

השתלות לב

בשנת 2011 נערכו 23 ניתוחי השתלת לב (כולל השתלות משולבות של לב וריאות ושל לב וכליה). זהו המספר הגבוה ביותר זה שנים ועלייה של 109% ביחס לשנת 2010.
 

 

קרניות

בשנת 2011 החל המרכז להשתלות לרכז פעילות גם בתחום השתלות הקרנית.

ממתינים להשתלת קרנית:
ממתינים בינואר 2011 : הערכה – 1,300 ממתינים
ממתינים בינואר 2012: (הערכה) – 700 ממתינים

השתלת קרניות:
השנה נערכו 821 השתלות קרנית
קרניות מקומיות (תרומות מהארץ): 684
קרניות מיבוא מבצע קרנית: 129
קרניות מהמכון לרפואה משפטית: 8
 

ממתינים להשתלה – ירידה במספר הממתינים

בפעם הראשונה חלה ירידה במספר הממתינים להשתלה – מ־1,117 ממתינים בתחילת 2011 ל־1,041 ממתינים בתחילת 2012.
חלה ירידה גם במספר הנפטרים מתוך רשימת הממתינים להשתלה – מ־124 בשנת 2010 ל־105 ממתינים בשנת 2011.

רשימת ההמתנה הארצית (נכון לינואר בכל שנה)


חתימה על כרטיס אדי

עשרות אלפי אזרחים חתמו על כרטיס אדי בשנת 2011 במסגרת התכנית למתן קדימות בתור להשתלה.

מספר החתומים על כרטיס תורם

  

האתר הופק בסיועו הנדיב של:
הקדש בן טייטל
Ben Teitel Trust
עיצוב: סטודיו קרמל  |  תיכנות: entry
כל הזכויות שמורות © אתר נותנים חיים, קרן תל"י
קרן החינוך למען בתי-ספר תל"י
לגלישה מיטיבית באתר מומלץ להשתמש בדפדפנים: ie8+, firefox4+, chrome