נותנים חיים
קרן תלי
על אודות | צרו קשר | דף בית
מאגר חומרים להדרכה
חידון ידע - מה אתם יודעים על תרומת איברים?
חידון ידע - מה אתם יודעים על תרומת איברים?
מה דעתכם?
מה דעתכם?
קריאה נרגשת
קריאה נרגשת
בעד או נגד?
בעד או נגד?
12/14
בעד או נגד?

מטרה:

בחינת עמדות בנושא תרומת איברים – מבוא לדיון ערכי.

תיאור הפעילות:

הקראת עמדה ומתן זמן למשתתפים לבחור את מידת הסכמתם אִתה.

חומרים:

הערות:

  • מומלץ לבחור בנושא לדיון במהלך בחינת ההיגדים. הנושא שיעורר תגובות קיצוניות יותר אצל המשתתפים יהיה המעניין ביותר לדון בו.
  • אפשר לבחור רק כמה מההיגדים לשלב ההצבעה על העמדות, כדי להשאיר זמן רב יותר לדיון.
  • הפעילות יכולה לשמש גם מבוא לדיון בשאלה "הדמוקרטית" – האם בשאלות כאלה הרוב צריך לקבוע, או שעדיפה מחשבה עצמאית?

מהלך הפעילות:
 

  1. יש להכין מראש שלטים מתאימים (ראו בקובץ המצורף) ולתלותם בחלל הפעילות. 
    הערה: יש להדפיס חמישה שלטים גדולים (כל אחד על עמוד A4): מסכים מאוד, מסכים, ניטרלי, לא מסכים, מאוד לא מסכים. או שלטים ועליהם המספרים מ־1 (תומך) עד 5 (מתנגד), ולתלות בצד אחד של החדר את השלט ועליו הערך הנמוך ובצדו האחר של החדר את השלט ועליו הערך הגבוה. אפשר גם להדביק את המספרים על הרצפה, והמשתתפים יוכלו לעמוד לאורך הרצף על פי עמדותיהם.
     
  2. קוראים את ההיגדים, בכל פעם היגד אחד, וכל משתתף צריך לקבוע את עמדתו ולעמוד ליד השלט המתאים.
     
  3. לאחר שהמשתתפים קבעו את עמדתם על כל היגד יש לברר מה לדעתם היה קורה לו כך היו פני הדברים בחברה. כדאי לשים לב עד כמה הלחץ החברתי משפיע על הבחירות שלנו? עד כמה דעות של אחרים – למשל רבנים – משפיעות עלינו?
    אפשרות נוספת: לאחר שהמשתתפים קבעו את עמדתם על כל היגד אפשר לרשום את מצבת המשתתפים: כמה הסכימו, כמה התנגדו וכו', ולאחר בחינת כל ההיגדים, לבחון את התמונה הכללית של הקבוצה.
     
  4. אפשר לקיים דיון על ההיגדים. בין היתר, אפשר לדון בסוגיות האלה: סחר באיברים, קביעת הקריטריונים לתור להשתלה, כבוד האדם וכבוד המת, גזענות ודעות קדומות, משמעות התרומה, ניצול משאבים והשימוש החד־פעמי שאנו עושים בגופנו.
     

הערה: עם נעילת הדיון כדאי לברר ולהזכיר:

  • האם הדיון עורר במי מהמשתתפים רצון לחתום על כרטיס תורם? אם כן, כדאי להפנות אותם לאתר לצורך מילוי טופס החתימה .
  • מומלץ לעודד את המשתתפים לשוחח על הנושא עם בני משפחתם ומכריהם.

רשימת היגדים לבחינת עמדות:

הטבלה להדפסה

היגדים:

 

עובדות והצעות לדיון:

  • אני בעד החוק האוסר על תרומת איברים בתמורה לכסף. 

 

  • לדעתי אם לאדם חולה בעל אמצעים יש סיכוי להציל את חייו באמצעות כספו, אין לאף אחד זכות למנוע זאת ממנו. 
     

 

  • האם אין חשש שבעקבות זאת יתפתח סחר באיברים?
  • לדעתי יש להסדיר את נושא התמורה על תרומת איברים, וכך תקוצר רשימת הממתינים להשתלה ויינצלו חייהם של חולים רבים.
     
 
  • האם אין חשש שיתפתח סחר באיברים?
  • האם תמורה בעד תרומת איברים היא מעשה מוסרי? 
  • אני בעד שחולה שיכול לשלם יקבל טיפול לפני חולה שאינו יכול לשלם, כדי לא להעמיס על מערכת הבריאות.
     
 
  • האם אין חשש שיתפתח סחר באיברים?
  • האם זה מוסרי? 
  • לדעתי צריך לתרום איברים רק לנושאי כרטיס אדי.

     
 
  • האם יש לחייב אנשים לחתום על כרטיס אדי? 
  • על פי החוק בהולנד, למשל, כל אדם הוא תורם פוטנציאלי אלא אם כן ביקש במפורש אחרת.
  • לדעתי לאלכוהוליסטים לא צריך להשתיל כבד.
     
 
  • האם לאנשים יש אחריות למצבם? עד איזה גבול?
  • לדעתי לא צריך לאפשר למעשנים לקבל תרומת ריאה.
     
 
  • האם לאנשים יש אחריות למצבם? עד איזה גבול?
  • לדעתי הקצאת האיברים אינה שוויונית. למי שקרוב לצלחת יש סיכוי טוב יותר לקבל איברים להשתלה.
     
 
  • לדעתי מותר לקחת איברים מאדם ערירי, גם אם אינו חתום על כרטיס אדי.
     
 
  • על פי החוק אסור לקחת איברים מאדם ערירי אלא אם חתם על כרטיס אדי (שיש לו תוקף חוקי)
  • דיון בזכות האדם על גופו ובכבוד האדם.
  • לדעתי תרומת איברים נוגדת את ההלכה.
     
 
  • לדעתי בתרומת איברים יש בבחינת "הלנת המת".
     
 
  • לדעתי בתרומת איברים יש משום "ניוול המת".
     
 
  • לדעתי להומוסקסואלים אסור להיות תורמי איברים. 
     
 
  • נטייה מינית אינה קריטריון בקביעת התאמתו של תורם איברים פוטנציאלי לתרום. מומלץ לערוך דיון בהומופוביה. [לחומרים נוספים ראו באתר חושן]
  • יהודים יכולים לתרום איברים רק ליהודים.
     
 
  • לדעתי תרומת איברים היא ניצול מיטבי/נכון של גוף האדם. כך אפשר להשתמש בגוף גם לאחר המוות.
     
 
  • דיון בנושא קיימות – ניצול מקסימלי של משאבים – גם בהקשר לגוף האדם
  • אני בעד שמשפחתו של אדם תוכל להתנגד להשתלת איבריו גם אם נמצא ברשותו כרטיס אדי. 
     
 
  •  על פי החוק כיום, מותר לקחת מאיבריו של אדם החתום על כרטיס אדי להשתלה גם בלי הסכמת במשפחתו, אולם נהוג לבקש את רשות המשפחה. בדרך כלל הידיעה שבן המשפחה חתם על הכרטיס מחזקת את נטיית המשפחה להחליט לתרום את איבריו להשתלה.
  • אני בעד החוק החדש הקובע שכרטיס אדי הוא בעל תוקף של צוואה, כלומר, שחייבים לכבד את רצונו של החותם.
     
 
  • על פי החוק כיום, מותר לקחת את איבריו של אדם החתום על כרטיס אדי להשתלה גם ללא הסכמת בני משפחתו, אולם נהוג לבקש את רשות המשפחה. בדרך כלל הידיעה שבן המשפחה חתם על הכרטיס מחזקת את נטיית המשפחה להחליט לתרום את איבריו להשתלה.

 

 

 

 

.


האתר הופק בסיועו הנדיב של:
הקדש בן טייטל
Ben Teitel Trust
עיצוב: סטודיו קרמל  |  תיכנות: entry
כל הזכויות שמורות © אתר נותנים חיים, קרן תל"י
קרן החינוך למען בתי-ספר תל"י
לגלישה מיטיבית באתר מומלץ להשתמש בדפדפנים: ie8+, firefox4+, chrome