נותנים חיים
קרן תלי
על אודות | צרו קשר | דף בית
מאגר חומרים להדרכה
בעד או נגד?
בעד או נגד?
קריאה נרגשת
קריאה נרגשת
מה בראש שלך?
מה בראש שלך?
מה דעתכם?
מה דעתכם?
11/14
מה דעתכם?

מטרה:

היגדים לשימוש בפעילות היגדים לשימוש בפעילות בירור עמדות בנושא תרומת איברים 

תיאור הפעילות:

כל אחד בוחר היגד שהוא רוצה לדבר עליו, להסביר אותו או לחקור אותו.

חומרים:


מהלך הפעילות:

 1. מפזרים את ההיגדים (מודפסים, כל אחד על דף A4) על הרצפה. כל משתתף בוחר היגד. כדאי להמליץ למשתתפים לבחור היגד שמעניין אותם והיו רוצים לחקור אותו או שיש להם מידע עליו והם רוצים לשתף בו את הקבוצה.
  הערה: ההיגדים ערוכים בזוגות – בעד ונגד. כדאי להדפיס זוגות של היגדים כמספר המשתתפים בפעילות.
   
 2. מחלקים את הקבוצה על פי נושא ההיגד שבחרו, כדי שינהלו דיון בנושא.
  הערה 1: כדאי ליצור קבוצות שידונו בהיגדים דומים. שימו לב, בקובץ להדפסה לכל היגד יש מספר המציין את שיוכו לקבוצה. לאחר שכל משתתף בחר היגד, יש לבקש מהמשתתפים להתקבץ לזוגות (או לקבוצות, אם כמה משתתפים בחרו באותו היגד) על פי המספרים שלהם. 
  הערה 2: אפשר לחלק למשתתפים מאמרים בנושאים העולים לדיון כדי לאפשר להם להרחיב את הדיון. ראו נספח וקישורים לכתבות מתאימות.
   
 3. לאחר הדיון בזוגות (או בקבוצות קטנות), יציג כל זוג את הנושא שדן בו ואת העמדות שעלו ויתנהל דיון כללי במליאה.
   
 4. נעילת הדיון הכללי והעלאת השאלות:
  • האם עמדות המשתתפים השתנו בעקבות הדיון?
  • האם הדיון עורר במי מהמשתתפים רצון לחתום על כרטיס תורם? אם כן, יש להפנות אותם לאתר למילוי טופס החתימה.
  • מומלץ לעודד את המשתתפים לשוחח על הנושא עם בני משפחתם ועם מכריהם.
    

היגדים לשימוש בפעילות:

[ראו קובץ להורדה, למעלה]

היגדים:

 

קישורים:

זוג מספר 1:  תמורה בעד תרומת איברים
 • לדעתי, כדי למנוע סחר באיברים, אין לתת תמורה בעבור תרומה של איברים.
 • אני בעד להסדיר את נושא התמורה בעבור תרומת איברים, כך תקוצר רשימת הממתינים להשתלה ויינצלו חייהם של חולים רבים יותר


 

זוג מספר 2:  קביעת התור להשתלה
 • אני חושש/ת שהקצאת האיברים אינה שוויונית. למי שקרוב לצלחת יש סיכוי טוב יותר לקבל איברים.
 • אני בטוח/ה שהתור להשתלה נקבע על פי קריטריונים רפואיים בלבד.


 

 • המאמר:  התור להשתלה ואופן הקצאת איברים להשתלה בישראל. [ באתר / להורדה ]
 • קישורים לכתבות בנושא
זוג מספר 3:  כרטיס תורם ומשמעותו
 • אני נגד מתן תוקף משפטי לכרטיס אדי, כדי שהמשפחה תוכל להתנגד.
 • לדעתי, יש לתת לכרטיס אדי תוקף משפטי כאילו היה צוואה, וכך למנוע ממשפחות של בעלי כרטיס להתנגד לתרומת איברים.


 

זוג מספר 4:  ההיבט הרפואי־מדעי
 • אני חושש/ת שאם אחתום על כרטיס תורם, הרופאים לא יתאמצו להציל אותי, משום שירצו להשתמש באיבריי להשתלה.
 • לדעתי, תרומת איברים היא ניצול מיטבי של גוף האדם. כך אפשר להשתמש בגוף גם לאחר המוות.

זוג מספר 5:  מנקודת המבט הדתית
 • אני חושש/ת שאם אתרום איברים, לא אוכל לקום לתחייה כשיבוא המשיח.
 • אני משוכנע/ת שההלכה היהודית מתירה תרומת איברים וכך גם הדת הנצרות והאסלאם.

 

האתר הופק בסיועו הנדיב של:
הקדש בן טייטל
Ben Teitel Trust
עיצוב: סטודיו קרמל  |  תיכנות: entry
כל הזכויות שמורות © אתר נותנים חיים, קרן תל"י
קרן החינוך למען בתי-ספר תל"י
לגלישה מיטיבית באתר מומלץ להשתמש בדפדפנים: ie8+, firefox4+, chrome