נותנים חיים
קרן תלי
על אודות | צרו קשר | דף בית
מאגר חומרים להדרכה
שני צדדים למטבע
שני צדדים למטבע
פתח דבר. אודות מערכי הדרכה ופעילויות
פתח דבר. אודות מערכי הדרכה ופעילויות
על הנתינה
על הנתינה
2/14
על הנתינה

מטרה:

דיון בערך הנתינה באמצעות טקסטים.

תיאור הפעילות:

דיון בערך הנתינה באמצעות השיר "כולנו זקוקים לחסד" והמקור "שמונה מעלות הצדקה" של הרמב"ם.

חומרים:


מהלך הפעילות:


1. תולים בחדר את מילות השיר "כולנו זקוקים לחסד". רצוי גם להשמיע את השיר ולחלק דף עם המילים.
    הַנחו כל משתתף לבחור שורה או רעיון מהשיר שדיברו אליהם במיוחד.

2. עורכים דיון בשיר.

אפשר לשאול:  

 • מה מדבר אליכם במיוחד בשיר? 
 • על פי השיר, רק מעטים יודעים איך לתת. מדוע? 
 • לְמה מתכוון הכותב באמרו "לתת ... ולא מתוך הרגל"?
   

אפשרויות להרחבת הדיון:

 • מהי חשיבות הנתינה?
 • מה מרגיש הנותן?
 • מה מרגיש המקבל?
 • מי, לדעתכם, מרוויח יותר מן הנתינה – הנותן או המקבל?
 • מהי חשיבות הנתינה והמעורבות החברתית בחברה שלנו?
   

3. בשלב זה כדאי לבקש מהמשתתפים לשתף את האחרים בחוויות של נתינה – מה היה המניע למעשה ומה הייתה ההרגשה בעת המעשה ואחריו?
 

4. כעת נעסוק בסוגי הנתינה:

 • באיזה סוג של נתינה עוסק השיר?
 • אילו סוגים של נתינה אתם מכירים? (נתינה חומרית, נתינה רגשית, צדקה, תרומה, מתן בסתר)
   

5. לימוד מקור: גם הרמב"ם עסק בסוגיית הנתינה. הוא מנה שמונה מעלות (דרגות) של נתינה, של צדקה ודירג אותן מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.
 

6. עבודה בזוגות:

 • כל זוג משתתפים מקבל את שמונה מעלות הצדקה של הרמב"ם בתפזורת. 
  הערה: כדאי להדפיס כמה עותקים על פי מספר המשתתפים בפעילות. 
 • כל זוג מתבקש לסדר את מעלות הצדקה לפי הסדר הנראה להם – מהמעלה הגבוהה ביותר (דרך הנתינה הגבוהה ביותר מבחינה ערכית), למעלה הנמוכה ביותר (הנתינה הפחותה ביותר בעיניהם). 
 • הראו למשתתפים את הסדר שקבע הרמב"ם.
   

7. דיון במליאה בדברי הרמב"ם:

 • האם אתם מסכימים עם הדירוג של הרמב"ם? במה כן, במה לא?
 • מה חשיבות האנונימיות בעת הנתינה? (הרמב"ם חשב שהיא חשובה, האם אתם מסכימים?)
 • האם נתינה בעצב יכולה להיחשב נתינה?
 • האם נתינה לאדם המבקש עזרה פחותה בעיניכם? מדוע הרמב"ם חשב כך?
 • אילו מדרכי הנתינה שהזכיר הרמב"ם מקובלות בימינו?
   

8. קישור לתרומת איברים. לאיזה סוג של נתינה (מהסוגים שהזכיר הרמב"ם) מתאימה תרומת איברים? מהי דרגתה של תרומה כזאת על פי הרמב"ם? (חשבו הן על תרומת איברים מן החי והן על תרומה לאחר המוות).
רצוי להזכיר סיפור אישי של אדם שתרם כליה לאדם שאינו מכיר. <קישור>
 

9. נעילת הדיון הכללי והעלאת השאלות:

 • לאור כל מה שלמדנו על נתינה, מה דעתכם על תרומת איברים?
 • האם עמדותיכם השתנו בעקבות הדיון?
 • האם הדיון עורר במי מכם רצון לחתום על כרטיס תורם? אם כן, להפנות אותם לאתר לצורך מילוי <טופס החתימה>.
 • מומלץ לעודד את המשתתפים לשוחח על הנושא עם בני משפחתם ומכריהם.

נספחים:

 1. נותן – אך בעצב, מצטער על כך.
 2. נותן פחות מן הראוי אך בסבר פנים יפות.
 3. נותן לאחר שמבקשים ממנו.
 4. נותן לפני שמבקשים ממנו.
 5. הנותן יודע למי נתן, המקבל אינו יודע ממי קיבל.
 6. הנותן אינו יודע למי נתן, והמקבל אינו יודע ממי קיבל.
 7. המקבל יודע ממי קיבל, והנותן אינו יודע למי נתן.
 8. נותן הלוואה, עושה שותפות או מסדר עבודה לחברו כדי שיוכל להתפרנס כראוי ולא יזדקק לאחרים, תומך בו עד שיצליח לעמוד לבדו.
   

"שמונה מעלות בצדקה" לרמב"ם

שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו:

 • מעלה גדולה שאין למעלה ממנה – זה המחזיק ביד ישראל שֶׁמָּךְ (שנעשה עני) ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו ... החזק בו עד שלא ייפול ויצטרך.
 • פחות מזה – הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח; שהרי זו מצווה לשמה...
 • וקרוב לזה – הנותן לתוך קופה של צדקה...
 • פחות מזה – שידע הנותן למי ייתן ולא ידע העני ממי לקח, כגון גדולי החכמים שהיו הולכין בסתר ומשליכין המעות בפתחי העניים. וכזה ראוי לעשות...
 • פחות מזה – שידע העני ממי נטל ולא ידע הנותן...
 • פחות מזה – שייתן לו בידו קודם שישאל.
 • פחות מזה – שייתן לו אחר שישאל.
 • פחות מזה – שייתן לו פחות מן הראוי בסבר פנים יפות.
 • פחות מזה – שייתן לו בעצב.

(רמב"ם, משנה תורה, הלכות מתנות עניים, פ"י הלכות ז'–י"ד)
 


הערה :  נסו לכוון את הדיון לשאלות הבאות

 • האם הדיון עורר במי מהמשתתפים רצון לחתום על כרטיס תורם? אם כן, כדאי להפנות אותם לאתר לצורך מילוי טופס החתימה.
 • מומלץ לעודד את המשתתפים לשוחח על הנושא עם בני משפחתם ומכריהם.
האתר הופק בסיועו הנדיב של:
הקדש בן טייטל
Ben Teitel Trust
עיצוב: סטודיו קרמל  |  תיכנות: entry
כל הזכויות שמורות © אתר נותנים חיים, קרן תל"י
קרן החינוך למען בתי-ספר תל"י
לגלישה מיטיבית באתר מומלץ להשתמש בדפדפנים: ie8+, firefox4+, chrome